Доклад от изпитване на кучешката храна

Доклад от изпитване на кучешката храна

В днешно време докладите от изпитвания на продукти са от всякакъв произход – идват и от лаборатории за изпитвания и директно се публикуват от потребители.

Има много проучвания на кучешки храни, извършвани от различни институции, като “Stiftung Warentest” (Фондация за изпитвания на продукти), които са създадени, за да насочат потребителя към правилния избор на продукт.

Но дали този тип проучване наистина помага при избора на покупки и при оценката на кучешките храни? За да разберем правилно изпитванията на кучешки храни и резултатите от тях, е необходимо да се знаят и разбират процедурите по изпитванията.

Някои основни факти: От повечето резултати от изпитвания се правят заключения за безопасността на даден вид кучешка храна. Това се отнася за всички случаи. По същия начин повечето тестове на кучешки храни удостоверяват, че продуктът отговаря на законовите разпоредби за изискванията за продукта.

В допълнение проучванията обикновено потвърждават, че тестваната кучешка храна е подходяща да предостави на кучето минимума хранителна стойност, определен от общите препоръки на учените.

Следователно, ако тестът определи кучешката храна като „добра”, тя може да бъде давана на кучето без риск от дефицит на важни хранителни съставки.

За съжаление, нови решаващи критерии не са включени в изпитванията на повечето кучешки храни: Например, въпросите за това колко добре са обработени съставките, за тяхната смилаемост от кучето, за качеството на добавките обикновено не се разглеждат.

Проверете дали изпитванията отговарят на следните въпроси:

– Дали в храната е включено брашно от кости (и ако да, с какво качество е то)?
– Използвано ли е прясно месо?
– Какво количество месо, което е основният източник на протеин в храната, е използвано?
– Споменати ли са допълнителни хранителни съставки, които не са включени в стандартните препоръки на учените?
– Например, в изпитването включени ли са ценни билки и екстракти от зеленоуста мида? Тези съставки завършват балансираната диета на животното.

Нещо повече, в по-голямата част от изпитванията кучешките храни, които са с общата декларация „месни и животински субпродукти”, се поставят погрешно на равни начала с продукти, които имат детайлно описание на съдържащите се в тях съставки. За разлика от общото название (което оставя потребиреля в неведение какво точно има в храната) детайлните описания изреждат всички хранителни съставки.

Също така е рядкост изпитванията на кучешка храна да посочат как се съхранява храната и дали по време на приготвянето ѝ се използват овкусители или оцветители.

Нашият съвет:

Бъдете прецизни в избора и винаги четете внимателно етикета на кучешката храна! Понастоящем (за съжаление) изпитванията на кучешка храна дават само основна насока и по никакъв начин не посочват кой хранителен продукт е най-добър в дългосрочен план за Вашия домашен любимец.